główna zawartość
artykuł nr 1

Zakres działania

 1. Opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów zarządzeń i pism ogólnych Wójta oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Gminy.
 2. Obsługa prawna Wójta, doradztwo prawne na rzecz referatów i stanowisk pracy.
 3. Nadzór nad stosowaniem przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w Urzędzie.
 4. Opiniowanie projektów umów i porozumień.
 5. Wydawanie opinii prawnych dotyczących rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy bez wypowiedzenia oraz udzielanie porad prawnych w pozostałych sprawach kadrowych.
 6. Wydawanie opinii prawnych dotyczących zawarcia ugody w sprawach majątkowych.
 7. Wydawanie opinii prawnych dotyczących umorzenia wierzytelności,
 8. Udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego w zakresie działalności Wójta.
 9. Doradztwo prawne na rzecz Rady Gminy.
 10. Doradztwo na rzecz obywateli w zakresie działania Urzędu.
 11. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach o obsłudze prawnej.