Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2013

Załączniki
Bilska Barbara   1.847 MB
Czajkowska Elżbieta   2.375 MB
Kordyka Małgorzata   2.263 MB
Kwapińska Grażyna   2.832 MB
Lesiak-Nawrocka Edyta   2.651 MB
Lipiński Piotr   2.758 MB
Przybylski Adam   2.739 MB
Śledź Marcin   2.306 MB
Sobolewska Anna   2.869 MB
Szeląg Ewa   2.491 MB
Wojtyniak Andrzej   2.799 MB
Bień Ryszard   2.238 MB
Bień Ryszard - załącznik   735.843 KB