Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2014

Załączniki
Goździewski Marek   1.007 MB
Bilska Barbara   854.937 KB
Czajkowska Elżbieta   999.733 KB
Kordyka Małgorzata   1.232 MB
Kwapińska Grażyna   1.022 MB
Lesiak-Nawrocka Edyta   1.268 MB
Przytuła Edward   1.377 MB
Sobolewska Anna   1.294 MB
Szeląg Ewa   1.188 MB
Śledź Marcin   1.002 MB
Wojtyniak Andrzej   1.170 MB
Goździewski Marek - korekta, wyjaśnienia   1.375 MB