Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2014

Załączniki
Fijałkowski Czesław   1.450 MB
Aly Amer Halina Władysława   1.145 MB
Bargiel Marek   1.186 MB
Berbeś Alicja   1.174 MB
Borycki Gustaw   1.184 MB
Ciach Andrzej   1.163 MB
Cukrowski Jerzy   1.156 MB
Gwizdoń Grzegorz   1.204 MB
Hakamäki Halina Zofia   1.180 MB
Krasowska Mieczysława Grażyna   1.161 MB
Król Robert   1.146 MB
Lipiec Piotr   2.287 MB
Mucha Grzegorz   1.175 MB
Orłowski Robert   1.159 MB
Rębacz Jan Walenty   1.162 MB
Fijałkowski Czesław - korekta, wyjaśnienia   1.424 MB