Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2017

Załączniki
Aly Amer Halina   844.127 KB
Bargiel Marek   885.556 KB
Berbeś Alicja   861.319 KB
Borycki Gustaw   869.689 KB
Ciach Andrzej   712.604 KB
Cukrowski Jerzy   857.807 KB
Gwizdoń Grzegorz   875.952 KB
Hakamäki Halina   892.650 KB
Krasowska Mieczysława   822.354 KB
Król Rafał   840.956 KB
Lipiec Piotr   814.310 KB
Mucha Grzegorz   856.890 KB
Orłowski Robert   851.215 KB
Rębacz Jan   854.033 KB
Czesław Fijałkowski   2.192 MB