Oświadczenia majątkowe - stan na koniec 2017

Załączniki
Goździewski Marek - Wójt Gminy   2.138 MB
Bilska Barbara   594.706 KB
Czajkowska Elżbieta   955.146 KB
Kwapińska Grażyna   981.195 KB
Lesiak-Nawrocka Edyta   1,022.834 KB
Przytuła Edward   1.010 MB
Śledź Marcin   707.318 KB
Sobolewska Anna   944.435 KB
Szeląg Ewa   826.080 KB
Wojtyniak Andrzej   1.149 MB