Oświadczenia majątkowe radnych złożone na koniec kadencji 2014-2018

Załączniki
Aly Amer Halina   830.132 KB
Bargiel Marek   862.461 KB
Berbeś Alicja   841.949 KB
Borycki Gustaw   840.089 KB
Ciach Andrzej   729.379 KB
Cukrowski Jerzy   865.563 KB
Fijałkowski Czesław   3.459 MB
Gwizdoń Grzegorz   864.017 KB
Hakamäki Halina   885.564 KB
Krasowska Mieczysława   830.702 KB
Król Rafał   829.140 KB
Lipiec Piotr   828.022 KB
Mucha Grzegorz   847.654 KB
Orłowski Robert   833.605 KB
Rębacz Jan   835.928 KB