główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Klimontowie w okręgu wyborczym nr 9.

artykuł nr 2

Zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Klimontowie, zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r.

artykuł nr 3

Zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Klimontowie, zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r.

artykuł nr 4

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Klimontów - głosowanie ponowne

artykuł nr 5

Protokół z wyborów do Rady Gminy w Klimontowie