Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Klimontowie w okręgu wyborczym nr 9.

Zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Klimontowie, zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r.

Zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Klimontowie, zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r.

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Klimontów - głosowanie ponowne

Protokół z wyborów do Rady Gminy w Klimontowie

Uchwała GKW o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Klimontów

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Klimontów

Uchwała TKW w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie
z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Klimontowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 182 §1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Klimontowie uchwala co następuje:

§1. W wyborach do Rady Gminy w Klimontowie i w wyborach Wójta Gminy Klimontów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składzie liczbowym i osobowym jak niżej:

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Klimontowie z siedzibą w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, ul. Zysmana 9, 27-640 Klimontów
  1. Barbara Krystyna Dywan
  2. Anna Gronek
  3. Bożena Przybył
  4. Ewelina Wojtasiewicz
  5. Monika Nowak
  6. Krzysztof Aleksander Skórski
  7. Iwona Juda
  8. Artur Zbigniew Bilski
  9. Cecylia Kiliańska
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Klimontowie z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów
  1. Krzysztof Bernyś
  2. Wiesława Bajur
  3. Dominika Małgorzata Kiliańska
  4. Joanna Urszula Krycia
  5. Iwona Lucyna Gorycka
  6. Mateusz Czarnecki
  7. Karol Adamczak
  8. Przemysław Nowakowski
  9. Irena Ewa Lipiec
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Klimontowie z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów
  1. Żanet Kaniewska
  2. Justyna Karolina Kowalska
  3. Małgorzata Adamczak
  4. Justyna Sajda
  5. Jan Kos
  6. Agnieszka Lipińska
  7. Aneta Katarzyna Zielińska
  8. Katarzyna Dziama
  9. Sylwia Burczyńska
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Olbierzowicach z siedzibą w świetlicy w Olbierzowicach, 27-640 Klimontów
  1. Mariusz Maciąg
  2. Joanna Piętka
  3. Marek Jan Saniawa
  4. Piotr Paweł Krawiecki
  5. Iwona Barbara Wojna
  6. Marcin Jaworski
  7. Monika Ciach
  8. Robert Józef Luzak
  9. Jolanta Halina Słomińska
 5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Nawodzicach z siedzibą w świetlicy w Nawodzicach, 27-640 Nawodzice
  1. Edyta Genowefa Grzesik
  2. Ryszard Dubiel
  3. Anna Smolarczyk
  4. Szymon Edward Nadgrodkiewicz
  5. Marian Dyszlewski
  6. Beata Zybała
  7. Karolina Gawlik
  8. Kamil Orłowski
  9. Krystyna Zaroda
 6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Konarach z siedzibą w Szkole Podstawowej w Konarach, 27-640 Konary 88
  1. Andrzej Czajkowski
  2. Marek Leszek Pawlik
  3. Jadwiga Grażyna Smykiel
  4. Agnieszka Jadwiga Bis
  5. Iwona Szafirowska
  6. Dominik Puto
  7. Justyna Dziorek
  8. Wanda Rozalia Luzak
  9. Alicja Wanda Krycia
 7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Nasławicach z siedzibą w remizie w Nasławicach, 27 - 640 Nasławice
  1. Wiesława Zofia Skurska
  2. Iwona Staszewska
  3. Mirosław Pater
  4. Magdalena Zielińska - Figacz
  5. Barbara Wójcik
  6. Ewelina Zając
  7. Stefan Papka
  8. Tadeusz Jan Sobolewski
  9. Maria Teresa Kurkiewicz
 8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Goźlicach z siedzibą w Szkole Podstawowej w Goźlicach, 27 -640 Goźlice 28
  1. Anna Polit
  2. Marek Jabłoński
  3. Grzegorz Juda
  4. Magdalena Grudzień
  5. Bartłomiej Barański
  6. Paulina Żurek
  7. Anna Witaszek
  8. Katarzyna Kiliańska
  9. Wiesława Maria Adamczak

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
Andrzej Borycki

Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Klimontów

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie
z dnia 27 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Klimontów
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Klimontowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Klimontów:

 1. BIEŃ Ryszard Adam, lat 59, wykształcenie podstawowe, zam. Klimontów, nie należy do partii politycznej
  zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL
 2. GOŹDZIEWSKI Marek, lat 40, wykształcenie wyższe, zam. Pęchów, nie należy do partii politycznej
  zgłoszony przez KWW MARKA GOŹDZIEWSKIEGO
 3. LIPIŃSKI Piotr Paweł, lat 43, wykształcenie wyższe, zam. Klimontów, nie należy do partii politycznej
  zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 4. MROZOWSKI Bogusław, lat 61, wykształcenie średnie, zam. Klimontów, nie należy do partii politycznej
  zgłoszony przez KWW MROZOWSKIEGO BOGUSŁAWA

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie
Borycki Andrzej

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie
z dnia 27 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Klimontowie
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 435 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Klimontowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

Okręg Nr 1

 1. KORYTNICKA Ewa Marta, lat 42, zam. Klimontów
  zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 2. RYBUSIŃSKI Krzysztof Rafał, lat 30, zam. Klimontów
  zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
 3. NADGRODKIEWICZ Anna, lat 65, zam. Klimontów
  zgłoszona przez KWW MROZOWSKIEGO BOGUSŁAWA - lista nr 14
 4. TERLECKA Teresa Urszula, lat 51, zam. Klimontów
  zgłoszona przez KWW MARKA GOŹDZIEWSKIEGO - lista nr 15
 5. SŁOMA Tadeusz, lat 59, zam. Klimontów
  zgłoszony przez KWW NASZA GMINA KLIMONTÓW - lista nr 16
 6. FIJAŁKOWSKI Czesław, lat 72, zam. Klimontów
  zgłoszony przez KWW CZESŁAW FIJAŁKOWSKI - lista nr 19
 7. KWAPIŃSKI Mirosław, lat 52, zam. Klimontów
  zgłoszony przez KWW KWAPIŃSKI MIROSŁAW - lista nr 28

Okręg Nr 2

 1. CIACH Andrzej, lat 63, zam. Klimontów
  zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 2. KOGUT Maria, lat 57, zam. Klimontów
  zgłoszona przez KWW MROZOWSKIEGO BOGUSŁAWA - lista nr 14
 3. BOGDAŃSKA Agata Karolina, lat 27, zam. Klimontów
  zgłoszona przez KWW MARKA GOŹDZIEWSKIEGO - lista nr 15
 4. STASIAK Zdzisław, lat 71, zam. Klimontów
  zgłoszony przez KWW ZDZISŁAW STASIAK - lista nr 27
 5. SKURSKI Marek, lat 63, zam. Klimontów
  zgłoszony przez KWW MAREK SKURSKI - lista nr 31

Okręg Nr 3

 1. KILARSKA Teresa Małgorzata, lat 44, zam. Klimontów
  zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
 2. CHOINA Ewa, lat 62, zam. Klimontów
  zgłoszona przez KWW MROZOWSKIEGO BOGUSŁAWA - lista nr 14
 3. KRUPA Lilla Regina, lat 54, zam. Klimontów
  zgłoszona przez KWW MARKA GOŹDZIEWSKIEGO - lista nr 15
 4. GŁADYSZ Maria, lat 45, zam. Klimontów
  zgłoszona przez KWW MARIA GŁADYSZ - lista nr 17
 5. SZELĄG Mirosław Aleksander, lat 64, zam. Klimontów
  zgłoszony przez KWW "MIRO" MIRKA SZELĄGA - lista nr 20
 6. HAKAMÄKI Halina Zofia, lat 64, zam. Klimontów
  zgłoszona przez KWW HALINA HAKAMÄKI - lista nr 21
 7. CICHOŃ Monika Wioletta, lat 42, zam. Klimontów
  zgłoszona przez KWW MONIKI CICHOŃ - lista nr 23
 8. SAS TARNAWSKI Marian Stanisław, lat 63, zam. Klimontów
  zgłoszony przez KWW STANISŁAW TARNAWSKI - lista nr 24

Okręg Nr 4

 1. BARGIEL Marek, lat 47, zam. Byszów
  zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 2. ŻUREK Roman, lat 45, zam. Klimontów
  zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
 3. RĘBACZ Anna Ewelina, lat 37, zam. Klimontów
  zgłoszona przez KWW MROZOWSKIEGO BOGUSŁAWA - lista nr 14
 4. GOŹDZIEWSKI Zbigniew Józef, lat 54, zam. Klimontów
  zgłoszony przez KWW MARKA GOŹDZIEWSKIEGO - lista nr 15
 5. BORYCKA Ewa, lat 55, zam. Klimontów
  zgłoszona przez KWW EWY BORYCKIEJ - lista nr 26

Okręg Nr 5

 1. KAWECKI Stanisław Piotr, lat 64, zam. Kępie
  zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 2. HAJA Jarosław, lat 29, zam. Byszówka
  zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
 3. NOWAKOWSKI Zdzisław Mirosław, lat 50, zam. Adamczowice
  zgłoszony przez KWW ZDZISŁAW NOWAKOWSKI - lista nr 13
 4. ZAJĄC Piotr Józef, lat 51, zam. Adamczowice
  zgłoszony przez KWW MROZOWSKIEGO BOGUSŁAWA - lista nr 14
 5. GWIZDOŃ Grzegorz Piotr, lat 35, zam. Borek Klimontowski
  zgłoszony przez KWW MARKA GOŹDZIEWSKIEGO - lista nr 15

Okręg Nr 6

 1. FREJLICH Zbigniew Stanisław, lat 55, zam. Szymanowice Górne
  zgłoszony przez KWW MROZOWSKIEGO BOGUSŁAWA - lista nr 14
 2. KRÓL Rafał, lat 39, zam. Szymanowice Dolne
  zgłoszony przez KWW MARKA GOŹDZIEWSKIEGO - lista nr 15

Okręg Nr 7

 1. KORDYKA Joanna, lat 31, zam. Przybysławice
  zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 2. ORŁOWSKA Joanna, lat 47, zam. Przybysławice
  zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
 3. ŚLEDŹ Mieczysława, lat 59, zam. Przybysławice
  zgłoszona przez KWW MROZOWSKIEGO BOGUSŁAWA - lista nr 14
 4. PAWLIK Andrzej, lat 42, zam. Byszów
  zgłoszony przez KWW MARKA GOŹDZIEWSKIEGO - lista nr 15
 5. ALY AMER Halina Władysława, lat 51, zam. Byszów
  zgłoszona przez KWW TERAZ HALINA - lista nr 25

Okręg Nr 8

 1. FLISEK Paweł, lat 39, zam. Górki
  zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
 2. PYSZCZEK Cezary Andrzej, lat 39, zam. Pokrzywianka
  zgłoszony przez KWW ZDZISŁAW NOWAKOWSKI - lista nr 13
 3. BAJUR Tadeusz, lat 60, zam. Pokrzywianka
  zgłoszony przez KWW MROZOWSKIEGO BOGUSŁAWA - lista nr 14
 4. DANEK Anna Małgorzata, lat 36, zam. Pokrzywianka
  zgłoszona przez KWW MARKA GOŹDZIEWSKIEGO - lista nr 15
 5. LIPIEC Piotr, lat 37, zam. Pokrzywianka
  zgłoszony przez KWW PIOTR LIPIEC - lista nr 29
 6. GAJEWSKA Ewa, lat 49, zam. Górki
  zgłoszona przez KWW EWY GAJEWSKIEJ - lista nr 30

Okręg Nr 9

 1. DYWAN Krzysztof, lat 30, zam. Pęchów
  zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 2. GOŹDZIEWSKA Ewa, lat 41, zam. Pęchowiec
  zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
 3. BERBEŚ Alicja, lat 51, zam. Pęchów
  zgłoszona przez KWW MROZOWSKIEGO BOGUSŁAWA - lista nr 14
 4. GOŹDZIEWSKI Marek, lat 40, zam. Pęchów
  zgłoszony przez KWW MARKA GOŹDZIEWSKIEGO - lista nr 15
 5. KORDYKA Marek, lat 53, zam. Pęchów
  zgłoszony przez KWW MAREK KORDYKA - lista nr 22

Okręg Nr 10

 1. RĘBACZ Jan Walenty, lat 65, zam. Nowa Wieś
  zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 2. ŚMIECH Sylwia Dorota, lat 33, zam. Nowa Wieś
  zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
 3. DEREŃ Jan, lat 58, zam. Olbierzowice
  zgłoszony przez KWW MROZOWSKIEGO BOGUSŁAWA - lista nr 14

Okręg Nr 11

 1. MICHTA Edyta Barbara, lat 43, zam. Nawodzice
  zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 2. SIUDAK Bożena Barbara, lat 41, zam. Nawodzice
  zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
 3. ORZECHOWSKA Renata, lat 41, zam. Nawodzice
  zgłoszona przez KWW MROZOWSKIEGO BOGUSŁAWA - lista nr 14
 4. ORŁOWSKI Robert, lat 46, zam. Nawodzice
  zgłoszony przez KWW NASZA GMINA KLIMONTÓW - lista nr 16

Okręg Nr 12

 1. BORYCKI Gustaw, lat 55, zam. Konary-Kolonia
  zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 2. BRYŁA Diana, lat 33, zam. Konary
  zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
 3. MIERNOWSKA Grażyna Zofia, lat 55, zam. Konary-Kolonia
  zgłoszona przez KWW MROZOWSKIEGO BOGUSŁAWA - lista nr 14
 4. PUTO Mirosław, lat 54, zam. Ułanowice
  zgłoszony przez KWW MARKA GOŹDZIEWSKIEGO - lista nr 15

Okręg Nr 13

 1. CUKROWSKI Jerzy, lat 41, zam. Nasławice
  zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 2. ZIMNICKI Andrzej Józef, lat 53, zam. Krobielice
  zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
 3. ROŻEK Andrzej Marian, lat 44, zam. Nasławice
  zgłoszony przez KWW MROZOWSKIEGO BOGUSŁAWA - lista nr 14
 4. CHMIELEWSKA Maria Krzysztofa, lat 56, zam. Węgrce Szlacheckie
  zgłoszona przez KWW MARKA GOŹDZIEWSKIEGO - lista nr 15

Okręg Nr 14

 1. PAWLIK Bogusław, lat 44, zam. Śniekozy
  zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 2. MAZUR Grzegorz, lat 34, zam. Zakrzów
  zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
 3. BOGDAŃSKI Paweł, lat 43, zam. Zakrzów
  zgłoszony przez KWW ZDZISŁAW NOWAKOWSKI - lista nr 13
 4. RAK Małgorzata, lat 49, zam. Goźlice
  zgłoszona przez KWW MROZOWSKIEGO BOGUSŁAWA - lista nr 14
 5. MUCHA Grzegorz, lat 26, zam. Zakrzów
  zgłoszony przez KWW MARKA GOŹDZIEWSKIEGO - lista nr 15

Okręg Nr 15

 1. KOZIOŁ Henryk, lat 59, zam. Śniekozy
  zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 2. WÓJCIK Zbigniew, lat 36, zam. Ossolin
  zgłoszony przez KWW MROZOWSKIEGO BOGUSŁAWA - lista nr 14
 3. ZAJĄC Leszek, lat 52, zam. Ossolin
  zgłoszony przez KWW MARKA GOŹDZIEWSKIEGO - lista nr 15
 4. KRASOWSKA Mieczysława Grażyna, lat 55, zam. Wilkowice
  zgłoszona przez KWW MIECZYSŁAWA KRASOWSKA - lista nr 18

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie
Borycki Andrzej

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Protokół z posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych i członków obwodowych komisji wyborczych

Protokół
z posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie
odbytego w dniu 24 października 2014 r.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Krakowskiej 15. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji jak lista obecności stanowiąca załącznik do protokołu, a także pełnomocnicy komitetów wyborczych: KWW Ewy Gajewskiej, KWW Mrozowskiego Bogusława, KWW Halina Hakamäki, KWW Moniki Cichoń, KWW Mieczysława Krasowska, KWW Marek Skurski, KKW SLD Lewica Razem, KWW Zdzisław Stasiak.
Przewodniczył pan Andrzej Borycki – Przewodniczący Komisji.
Posiedzenie trwało od godz. 1400 do godz. 1445.

Porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego ważności
 2. Przyznanie w drodze losowania numerów listom kandydatów zarejestrowanym w wyborach do Rady Gminy w Klimontowie.
  1. podjęcie uchwały
 3. Przeprowadzenie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
  1. podjęcie uchwały
 4. Zakończenie posiedzenia

Do punktu 1.

Posiedzenie otworzył pan Andrzej Borycki – Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Do punktu 2.
Losowanie przeprowadziła Gminna Komisja Wyborcza w Klimontowie losując numery począwszy od numeru Nr 13.
Na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Gminy w Klimontowie w drodze losowania Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowanym listom kandydatów komitetów wyborczych nadała numery:

 1. Dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż w jednym okręgu wyborczym (numery 13 – 16)
  1. Komitet Wyborczy Wyborców Marka Goździewskiegolista nr 15
  2. Komitet Wyborczy Wyborców Mrozowskiego Bogusławalista nr 14
  3. Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Klimontówlista nr 16
  4. Komitet Wyborczy Wyborców Zdzisław Nowakowskilista nr 13
 2. Dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym (numery 17 – 31)
  1. Komitet Wyborczy Wyborców Czesław Fijałkowskilista nr 19
  2. Komitet Wyborczy Wyborców Ewy Boryckiejlista nr 26
  3. Komitet Wyborczy Wyborców Ewy Gajewskiejlista nr 30
  4. Komitet Wyborczy Wyborców Halina Hakamäkilista nr 21
  5. Komitet Wyborczy Wyborców Kwapiński Mirosławlista nr 28
  6. Komitet Wyborczy Wyborców Marek Skurskilista nr 31
  7. Komitet Wyborczy Wyborców Maria Gładyszlista nr 17
  8. Komitet Wyborczy Wyborców Marka Kordykilista nr 22
  9. Komitet Wyborczy Wyborców Mieczysławy Krasowskiejlista nr 18
  10. Komitet Wyborczy Wyborców „Miro” Mirka Szelągalista nr 20
  11. Komitet Wyborczy Wyborców Moniki Cichońlista nr 23
  12. Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Lipcalista nr 29
  13. Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Tarnawskiegolista nr 24
  14. Komitet Wyborczy Wyborców Teraz Halinalista nr 25
  15. Komitet Wyborczy Wyborców Zdzisława Stasiakalista nr 27

Po przeprowadzonym losowaniu Gminna Komisja Wyborcza jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych. Uchwała jest załącznikiem do protokołu.

Do punktu 3.
Losowanie przeprowadzono z zachowaniem trybu określonego w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia i zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. poz. 783).
Wykaz kandydatów zgłoszonych do poszczególnych komisji obwodowych jest załącznikiem do niniejszego protokołu.
Losowania kandydatów dokonano odrębnie do każdej komisji.

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Klimontowie
  Siedziba: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, ul. Zysmana 9, 27-640 Klimontów
  1. Dywan Barbara Krystyna
  2. Gronek Anna
  3. Przybył Bożena
  4. Wojtasiewicz Ewelina
  5. Nowak Monika
  6. Skórski Krzysztof Aleksander
  7. Juda Iwona
  8. Bilski Artur Zbigniew
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Klimontowie
  Siedziba: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie, ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów
  1. Bernyś Krzysztof
  2. Bajur Wiesława
  3. Kiliańska Dominika Małgorzata
  4. Krycia Joanna Urszula
  5. Gorycka Iwona Lucyna
  6. Czarnecki Mateusz
  7. Adamczak Karol
  8. Nowakowski Przemysław
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Klimontowie
  Siedziba: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie, ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów
  1. Kaniewska Żanet
  2. Kowalska Justyna Karolina
  3. Adamczak Małgorzata
  4. Sajda Justyna
  5. Kos Jan
  6. Lipińska Agnieszka
  7. Zielińska Aneta Katarzyna
  8. Dziama Katarzyna
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Nawodzicach
  Siedziba: Świetlica w Nawodzicach, 27-640 Nawodzice
  1. Grzesik Edyta Genowefa
  2. Dubiel Ryszard
  3. Smolarczyk Anna
  4. Nadgrodkiewicz Szymon Edward
  5. Dyszlewski Marian
  6. Zybała Beata
  7. Gawlik Karolina
  8. Orłowski Kamil
 5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Goźlicach
  Siedziba: Szkoła Podstawowa w Goźlicach, 27-640 Goźlice 28
  1. Polit Anna
  2. Jabłoński Marek
  3. Juda Grzegorz
  4. Grudzień Magdalena
  5. Barański Bartłomiej
  6. Żurek Paulina
  7. Witaszek Anna
  8. Kiliańska Katarzyna

Po przeprowadzeniu losowania Gminna Komisja Wyborcza podjęła uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych – w składzie wylosowanym. Uchwała jest załącznikiem do protokołu.

Do punktu 4.
Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący posiedzenia
Borycki Andrzej
 

Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Klimontów w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego

Obwieszczenie Wójta Gminy o obwodach wyborczych

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 15 października 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXI/193/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Klimontów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Wojew. Świętokrzyskiego z 2013 r., poz. 51) i zarządzenia Nr 82/2014 Wójta Gminy Klimontów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba
obwodowej komisji wyborczej
1 Sołectwo Klimontów Gimnazjum
im. Papieża Jana Pawła II
ul. Zysmana 9
27–640 Klimontów
2 Sołectwa: Adamczowice, Borek, Byszów, Byszówka, Kępie, Przybysławice, Rogacz, Szymanowice Dolne, Szymanowice Górne Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jerzego Ossolińskiego
ul. Szkolna 1
27–640 Klimontów
3 Sołectwa: Beradz, Górki, Góry Pęchowskie, Kroblice, Pęchowiec, Pęchów, Płaczkowice, Pokrzywianka Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jerzego Ossolińskiego
ul. Szkolna 1
27–640 Klimontów
4 Sołectwa: Nowa Wieś, Olbierzowice Świetlica w Olbierzowicach
27–640 Olbierzowice
5 Sołectwa: Nawodzice, Rybnica Świetlica w Nawodzicach
27–640 Nawodzice
6 Sołectwa: Kolonia Konary, Konary, Ułanowice Szkoła Podstawowa w Konarach
27–640 Konary 88
7

Sołectwa: Krobielice, Nasławice, Węgrce

Remiza w Nasławicach
27–640 Nasławice
8 Sołectwa: Dziewków, Grabina, Goźlice, Ossolin, Śniekozy, Wilkowice, Zakrzów Szkoła Podstawowa w Goźlicach
27–640 Goźlice 28

– obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
– zgodnie z zarządzeniem Nr 82/2014 Wójta Gminy Klimontów z dnia 14 października 2014 r. wszystkie obwodowe komisje wyborcze wyznaczone są dla celów głosowania korespondencyjnego.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 26 października 2014 r.

Uwaga !
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. (niedziela)
w godzinach od 700 do 2100.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Bień

Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 3 września 2014 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XX/177/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Klimontów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r., poz. 3948)

podaje się do publicznej wiadomości:

informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie w wyborach do Rady Gminy w Klimontowie zarządzonych na dzień 16 lismiddleada 2014 r.

Numer okręgu
Granice okręgu
Liczba radnych wybieranych w okręgu
1
Część sołectwa Klimontów:
ulice: Batalionów Chłopskich, Brunona Jasieńskiego, Krakowska, Ogrodowa, Plac Jana Pawła II, Reymontowska, Zysmana
1
2
Część sołectwa Klimontów:
ulice: Gęsia, Nikisiołka, Osiecka, Partyzantów, Plac Mickiewicza, Słoneczna, Szkolna, Tylna, Wyspiańskiego, Żeromskiego
1
3
Część sołectwa Klimontów:
ulice: Armii Krajowej, Kościelna, Mały Rynek, Opatowska, Ossolińska 1 – 7, 9 – 13 nieparzyste, 14 – 15, Rynek, Sandomierska 1 – 36A, 38 – 44 parzyste, Strażacka, Studzienna
1
4
Część sołectwa Klimontów:
ulice: Asnyka, Norwida, Ossolińska 8 – 12 parzyste, od 16 do końca, Sandomierska 37 – 45 nieparzyste, od 46 do końca, Staffa
1
5
Sołectwa: Adamczowice, Borek, Byszówka, Kępie, Rogacz
1
6
Sołectwa: Szymanowice Dolne, Szymanowice Górne
1
7
Sołectwa: Byszów, Przybysławice
1
8
Sołectwa: Beradz, Górki, Płaczkowice, Pokrzywianka
1
9
Sołectwa: Góry Pęchowskie, Kroblice, Pęchowiec, Pęchów
1
10
Sołectwa: Nowa Wieś, Olbierzowice
1
11
Sołectwa: Nawodzice, Rybnica
1
12
Sołectwa: Konary, Kolonia Konary, Ułanowice
1
13
Sołectwa: Krobielice, Nasławice, Węgrce
1
14
Sołectwa: Goźlice, Grabina, Zakrzów
1
15
Sołectwa: Dziewków, Ossolin, Śniekozy, Wilkowice
1

Siedziba Komisji:
Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie jest Urząd Gminy w Klimontowie ul. Krakowska 4 – pokój nr 6 piętro I, telefon nr 158661100, 158661006, faks nr 158661847.

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Bień