Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Załączniki
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej   25.487 KB

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej

Załączniki
Załącznik   269.061 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów

Załączniki
Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów   29.757 KB

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej

Komunikat
Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie

Informuję, że zgłoszenia i rejestracja list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Klimontowie zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r. będą przyjmowane i rejestrowane w sali Urzędu Gminy ul. Krakowska 15 piętro I sala Biura Rady codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel począwszy od dnia 22 stycznia 2015 r. w godz. 1400 - 1600.
W dniu 27 stycznia 2015 r. rejestracja list kandydatów w godz. 1600 - 2400.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Barbara Frejlich

Obwieszczenie

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XX/177/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Klimontów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012 r., poz. 3948) w związku z zarządzeniem Nr 107/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Klimontowie w okręgu wyborczym nr 9 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014 r., poz. 3419) podaje się do publicznej wiadomości informację o granicy i numerze okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w okręgu, w którym zarządzono wybory uzupełniające oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Klimontowie zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r.

Numer okręgu
Granice okręgu
Liczba radnych wybieranych w okręgu
9
Sołectwa: Góry Pęchowskie, Kroblice, Pęchowiec, Pęchów
 1

Siedziba Komisji:
Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie jest Urząd Gminy w Klimontowie ul. Krakowska 4 – pokój nr 6 piętro I, telefon nr 158661100, 158661006, faks nr 158661847.

Wójt Gminy
/-/ Marek Goździewski