Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy w Klimontowie w okręgu wyborczym nr 7

Załączniki
Treść zarządzenia   300.379 KB

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Klimontów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki
Treść obwieszczenia   56.991 KB

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Klimontowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki
Treść obwieszczenia   64.813 KB

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Klimontowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Klimontów

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Klimontowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Klimontowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o losowaniu, o którym mowa w art. 182 §7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 14 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sandomierzu w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Klimontowie w wyborach do Rady Gminy w Klimontowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Klimontów w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Klimontów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała LI/360/18 Rady Gminy w Klimontowie w sprawie podziału Gminy Klimontów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała LI/359/18 Rady Gminy w Klimontowie w sprawie podziału gminy Klimontów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdnym okręgu wyborczym