IX/115/03 - w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2004 rok - 2003.12.29

Załączniki
Uchwała Nr IX/115/03   127.261 KB
Załącznik do uchwały IX/115/03   595.666 KB

IX/114/03 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok - 2003.12.29

Załączniki
Uchwała Nr IX/114/03   192.919 KB
Załącznik do uchwały IX/114/03   390.032 KB

IX/113/03 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VIII/98/03 - 2003.12.29

Załączniki
Uchwała Nr IX/113/03   260.945 KB

IX/112/03 - w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny - 2003.12.29

IX/111/03 - w sprawie utworzenia środka specjalnego - 2003.12.29

Załączniki
Uchwała Nr IX/111/03   203.211 KB

IX/110/03 - w sprawie utworzenia środka specjalnego w świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Klimontowie - 2003.12.29

Załączniki
Uchwała Nr IX/110/03   285.294 KB

IX/109/03 - w sprawie utworzenia środka specjalnego w świetlicy Gimnazjum w Klimontowie - 2003.12.29

Załączniki
Uchwała Nr IX/109/03   287.006 KB

IX/108/03 - w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Klimontów - 2003.12.29

Załączniki
Uchwała Nr IX/108/03   1.162 MB

VIII/107/03 - w sprawie zmian w uchwale I/4/02 - 2003.11.25

Załączniki
Uchwała Nr VIII/107/03   138.570 KB

VIII/106/03 - w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnych Rady Gminy w Klimontowie - 2003.11.25

Załączniki
Uchwała Nr VIII/106/03   202.900 KB

VIII/105/03 - w sprawie udziału Gminy Klimontów w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli - 2003.11.25

Załączniki
Uchwała Nr VIII/105/03   140.000 KB

VIII/104/03 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Sandomierskiego - 2003.11.25

Załączniki
Uchwała Nr VIII/104/03   115.905 KB

VIII/103/03 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej - 2003.11.25

Załączniki
Uchwała Nr VIII/103/03   145.210 KB

VIII/102/03 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej - 2003.11.25

Załączniki
Uchwała Nr VIII/102/03   146.631 KB

VIII/101/03 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok - 2003.11.25

Załączniki
Uchwała Nr VIII/101/03   143.777 KB
Załącznik do uchwały VIII/101/03   193.897 KB

VIII/100/03 - w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej - 2003.11.25

Załączniki
Uchwała Nr VIII/100/03   198.455 KB

VIII/99/03 - w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów, poboru i terminów jego płatności - 2003.11.25

Załączniki
Uchwała Nr VIII/99/03   187.335 KB

VIII/98/03 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2004, terminu jej płatności oraz sposobu jej poboru - 2003.11.25

Załączniki
Uchwała Nr VIII/98/03   204.994 KB
Załącznik do uchwały VIII/98/03   154.402 KB

VIII/97/03 - w sprawie uchwalenia podatku od środków transportowych - 2003.11.25

Załączniki
Uchwała Nr VIII/97/03   549.968 KB

VIII/96/03 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - 2003.11.25

Załączniki
Uchwała Nr VIII/96/03   180.354 KB
Załącznik do uchwały VIII/96/03   170.016 KB

VIII/95/03 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2004 rok - 2003.11.25

Załączniki
Uchwała Nr VIII/95/03   148.659 KB

VII/94/03 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Sandomierskiego - 2003.09.10

Załączniki
Uchwała Nr VII/94/03   136.076 KB

VII/93/03 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Sandomierskiego - 2003.09.10

Załączniki
Uchwała Nr VII/93/03   113.466 KB

VII/92/03 - w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego - 2003.09.10

Załączniki
Uchwała Nr VII/92/03   210.054 KB

VII/91/03 - w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego - 2003.09.10

Załączniki
Uchwała Nr VII/91/03   213.768 KB

VII/90/03 - w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego - 2003.09.10

Załączniki
Uchwała Nr VII/90/03   216.167 KB

VII/89/03 - w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego - 2003.09.10

Załączniki
Uchwała Nr VII/89/03   212.700 KB

VII/88/03 - w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego - 2003.09.10

Załączniki
Uchwała Nr VII/88/03   216.669 KB

VII/87/03 - w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego - 2003.09.10

Załączniki
Uchwała Nr VII/87/03   214.306 KB

VII/86/03 - w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego - 2003.09.10

Załączniki
Uchwała Nr VII/86/03   210.869 KB

VII/85/03 - w sprawie zbycia lokali mieszkalnych - 2003.09.10

Załączniki
Uchwała Nr VII/85/03   224.194 KB

VII/84/03 - w sprawie zbycia lokali mieszkalnych - 2003.09.10

Załączniki
Uchwała Nr VII/84/03   217.853 KB

VII/83/03 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej - 2003.09.10

Załączniki
Uchwała Nr VII/83/03   133.081 KB

VII/82/03 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej - 2003.09.10

Załączniki
Uchwała Nr VII/82/03   126.862 KB

VII/81/03 - w sprawie przyjęcia do realizacji zadań inwestycyjnych na lata 2004-2005 - 2003.09.10

Załączniki
Uchwała Nr VII/81/03   186.319 KB
Załącznik do uchwały VII/81/03   181.631 KB

VII/80/03 - w sprawie weksla "in blanco" - 2003.09.10

Załączniki
Uchwała Nr VII/80/03   109.716 KB

VII/79/03 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok - 2003.09.10

Załączniki
Uchwała Nr VII/79/03   129.219 KB
Załącznik do uchwały VII/79/03   164.542 KB

VII/78/03 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie zadania - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami - 2003.09.10

Załączniki
Uchwała Nr VII/78/03   145.117 KB

VII/77/03 - w sprawie wyboru ławników sądowych - 2003.09.10

Załączniki
Uchwała Nr VII/77/03   125.374 KB
Załącznik do uchwały VII/77/03   149.760 KB
Protokół   289.009 KB

VI/76/03 - w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta - 2003.07.10

Załączniki
Uchwała Nr VI/76/03   311.494 KB

VI/75/03 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie zadania - odbudowa dróg - 2003.07.10

Załączniki
Uchwała Nr VI/75/03   125.794 KB

VI/74/03 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej - 2003.07.10

Załączniki
Uchwała Nr VI/74/03   128.015 KB

VI/73/03 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej - 2003.07.10

Załączniki
Uchwała Nr VI/73/03   146.480 KB

VI/72/03 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych - 2003.07.10

Załączniki
Uchwała Nr VI/72/03   135.610 KB

VI/71/03 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych- 2003.07.10

Załączniki
Uchwała Nr VI/71/03   151.292 KB

VI/70/03 - w sprawie zbycia budynków i budowli stanowiących odrębny przedmiot własności - 2003.07.10

Załączniki
Uchwała Nr VI/70/03   151.796 KB

VI/69/03 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności - 2003.07.10

Załączniki
Uchwała Nr VI/69/03   171.719 KB

VI/68/03 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych - 2003.07.10

Załączniki
Uchwała Nr VI/68/03   159.189 KB

VI/67/03 - w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego - 2003.07.10

Załączniki
Uchwała Nr VI/67/03   222.335 KB

VI/66/03 - w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego - 2003.07.10

Załączniki
Uchwała Nr VI/66/03   233.137 KB

VI/65/03 - w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego - 2003.07.10

Załączniki
Uchwała Nr VI/65/03   230.753 KB

VI/64/03 - w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego - 2003.07.10

Załączniki
Uchwała Nr VI/64/03   228.041 KB

VI/63/03 - w sprawie powołania komisji egaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 2003.07.10

Załączniki
Uchwała Nr VI/63/03   229.153 KB

VI/62/03 - w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników - 2003.07.10

Załączniki
Uchwała Nr VI/62/03   125.313 KB

VI/61/03 - w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych - 2003.07.10

Załączniki
Uchwała Nr VI/61/03   166.442 KB

VI/60/03 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok - 2003.07.10

Załączniki
Uchwała Nr VI/60/03   135.021 KB
Załącznik do uchwały VI/60/03   195.815 KB

VI/59/03 - w sprawie zmian w uchwale II/11/02 - 2003.07.10

Załączniki
Uchwała Nr VI/59/03   119.850 KB

VI/58/03 - w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Klimontów - 2003.07.10

Załączniki
Uchwała Nr VI/58/03   315.688 KB

V/57/03 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok - 2003.04.24

Załączniki
Uchwała Nr V/57/03   116.984 KB
Załącznik do uchwały V/57/03   90.417 KB

V/56/03 - w sprawie weksla "in blanco" - 2003.04.24

Załączniki
Uchwała Nr V/56/03   119.752 KB

V/55/03 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych - 2003.04.24

Załączniki
Uchwała Nr V/55/03   119.206 KB

V/54/03 - w sprawie zbycia budynków i budowli stanowiących oddzielny przedmiot własności - 2003.04.24

Załączniki
Uchwała Nr V/54/03   125.609 KB

V/53/03 - w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela w Ossolinie - 2003.04.24

Załączniki
Uchwała Nr V/53/03   200.023 KB

V/52/03 - w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela w Klimontowie - 2003.04.24

Załączniki
Uchwała Nr V/52/03   221.684 KB

V/51/03 - w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynku dawnej mleczarni - 2003.04.24

Załączniki
Uchwała Nr V/51/03   219.646 KB

V/50/03 - w sprawie zwiększenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Majątku Gminy - 2003.04.24

Załączniki
Uchwała Nr V/50/03   122.107 KB

V/49/03 - w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klimontów - 2003.04.24

IV/48/03 - w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso - 2003.03.12

Załączniki
Uchwała Nr IV/48/03   232.413 KB
Załącznik do uchwały IV/48/03   442.702 KB

IV/47/03 - w sprawie wyrażenia zgody na przydzielenie dodatkowych godzin na prowadzenie zajęć rewalidacyjnych - 2003.03.12

Załączniki
Uchwała Nr IV/47/03   308.317 KB

IV/46/03 - w sprawie ustalania wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę - 2003.03.12

Załączniki
Uchwała Nr IV/46/03   295.265 KB
Załącznik do uchwały IV/46/03   2.603 MB

IV/45/03 - w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę - 2003.03.12

Załączniki
Uchwała Nr IV/45/03   609.641 KB

IV/44/03 - w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodęi zbiorowe odprowadzanie ścieków - 2003.03.12

Załączniki
Uchwała Nr IV/44/03   308.760 KB
Załącznik do uchwały IV/44/03   136.425 KB

IV/43/03 - w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok - 2003.03.12

Załączniki
Uchwała Nr IV/43/03   187.306 KB
Załącznik do uchwały IV/43/03   3.221 MB

IV/42/03 - w sprawie nabycia samochodu osobowego - 2003.03.12

Załączniki
Uchwała Nr IV/42/03   162.046 KB

IV/41/03 - w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynku dawnej mleczarni - 2003.03.12

Załączniki
Uchwała Nr IV/41/03   397.859 KB

IV/40/03 - w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela w Ossolinie - 2003.03.12

Załączniki
Uchwała Nr IV/40/03   402.653 KB

IV/39/03 - w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela w Klimontowie - 2003.03.12

Załączniki
Uchwała Nr IV/39/03   389.482 KB

IV/38/03 - w sprawie zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata - 2003.03.12

Załączniki
Uchwała Nr IV/38/03   292.826 KB
Załącznik Nr 1 do uchwały IV/38/03   2.493 MB

IV/37/03 - w sprawie statutów sołectw gminy Klimontów - 2003.03.12

Załączniki
Uchwała Nr IV/37/03   473.347 KB
Załącznik Nr 1 do uchwały IV/37/03   1.414 MB
Załącznik Nr 2 do uchwały IV/37/03   1.425 MB
Załącznik Nr 3 do uchwały IV/37/03   1.404 MB
Załącznik Nr 4 do uchwały IV/37/03   1.394 MB
Załącznik Nr 5 do uchwały IV/37/03   1.329 MB
Załącznik Nr 6 do uchwały IV/37/03   1.387 MB
Załącznik Nr 7 do uchwały IV/37/03   1.407 MB
Załącznik Nr 8 do uchwały IV/37/03   1.347 MB
Załącznik Nr 9 do uchwały IV/37/03   1.444 MB
Załącznik Nr 10 do uchwały IV/37/03   1.329 MB
Załącznik Nr 11 do uchwały IV/37/03   1.335 MB
Załącznik Nr 12 do uchwały IV/37/03   1.660 MB
Załącznik Nr 13 do uchwały IV/37/03   1.401 MB
Załącznik Nr 14 do uchwały IV/37/03   1.416 MB
Załącznik Nr 15 do uchwały IV/37/03   1.324 MB
Załącznik Nr 16 do uchwały IV/37/03   1.413 MB
Załącznik Nr 17 do uchwały IV/37/03   1.402 MB
Załącznik Nr 18 do uchwały IV/37/03   1.457 MB
Załącznik Nr 19 do uchwały IV/37/03   1.404 MB
Załącznik Nr 20 do uchwały IV/37/03   1.427 MB
Załącznik Nr 21 do uchwały IV/37/03   1.414 MB
Załącznik Nr 22 do uchwały IV/37/03   1.418 MB
Załącznik Nr 23 do uchwały IV/37/03   1.403 MB
Załącznik Nr 24 do uchwały IV/37/03   1.396 MB
Załącznik Nr 25 do uchwały IV/37/03   1.427 MB
Załącznik Nr 26 do uchwały IV/37/03   1.410 MB
Załącznik Nr 27 do uchwały IV/37/03   1.335 MB
Załącznik Nr 28 do uchwały IV/37/03   1.319 MB
Załącznik Nr 29 do uchwały IV/37/03   1.341 MB
Załącznik Nr 30 do uchwały IV/37/03   1.445 MB
Załącznik Nr 31 do uchwały IV/37/03   1.418 MB
Załącznik Nr 32 do uchwały IV/37/03   1.404 MB
Załącznik Nr 33 do uchwały IV/37/03   1.410 MB
Załącznik Nr 34 do uchwały IV/37/03   1.392 MB
Załącznik Nr 35 do uchwały IV/37/03   1.422 MB

IV/36/03 - w sprawie Statutu Gminy Klimontów - 2003.03.12

IV/35/03 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych - 2003.03.12

Załączniki
Uchwała Nr IV/35/03   373.242 KB

IV/34/03 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok - 2003.03.12

III/33/03 - w sprawie występienia z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie własności nieruchomości w drodze "komunalizacji" - 2003.01.22

Załączniki
Uchwała Nr III/33/03   342.396 KB

III/32/03 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych - 2003.01.22

Załączniki
Uchwała Nr III/32/03   201.056 KB

III/31/03 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych - 2003.01.22

Załączniki
Uchwała Nr III/31/03   200.089 KB

III/30/03 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych - 2003.01.22

Załączniki
Uchwała Nr III/30/03   218.271 KB

III/29/03 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych - 2003.01.22

Załączniki
Uchwała Nr III/29/03   183.705 KB

III/28/03 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych - 2003.01.22

Załączniki
Uchwała Nr III/28/03   180.241 KB

III/27/03 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2003 rok - 2003.01.22

III/26/03 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXI/154/01 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 16 listopada 2001 roku - 2003.01.22

Załączniki
Uchwała Nr III/26/03   225.498 KB

III/25/03 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr II/8/02 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 12 grudnia 2002 roku - 2003.01.22

Załączniki
Uchwała Nr III/25/03   226.908 KB

III/24/03 - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej - 2003.01.22

Załączniki
Uchwała Nr III/24/03   273.021 KB

III/23/03 - w sprawie powołania Sekretarza Gminy Klimontów - 2003.01.22

Załączniki
Uchwała Nr III/23/03   149.653 KB

III/22/03 - w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sandomierzu - 2003.01.22

Załączniki
Uchwała Nr III/22/03   196.047 KB

III/21/03 - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy - 2003.01.22

Załączniki
Uchwała Nr III/21/03   229.920 KB
Protokół   267.115 KB

III/20/03 - w sprawie odwołania z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy - 2003.01.22

Załączniki
Uchwała Nr III/20/03   253.114 KB
Protokół   242.830 KB

III/19/03 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy - 22.01.2003

Załączniki
Uchwała Nr III/19/03   132.727 KB
Protokół   179.311 KB