XVII/201/04 - w sprawie wprowawdzenia zmian w uchwale Nr XI/121/04 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność gminy - 2004.12.30

Załączniki
Uchwała Nr XVII/201/04   747.515 KB

XVII/200/04 - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - 2004.12.30

XVII/199/04 - w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2005 rok - 2004.12.30

Załączniki
Uchwała Nr XVII/199/04   135.929 KB
Załącznik do uchwały XVII/199/04   460.063 KB

XVII/198/04 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok - 2004.12.30

XVII/197/04 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na rok 2005 - 2004.12.30

XVI/196/04 - w sprawie przyjęcia do realizacji zadań inwestycyjnych na lata 2005-2006 - 2004.11.19

Załączniki
Uchwała Nr XVI/196/04   193.286 KB
Załącznik Nr 1 do uchwały XVI/196/04   393.352 KB

XVI/195/04 - w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki odpadami dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki" - 2004.11.19

Załączniki
Uchwała Nr XVI/195/04   298.236 KB

XVI/194/04 - w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sandomierzu - 2004.11.19

Załączniki
Uchwała Nr XVI/194/04   191.695 KB

XVI/193/04 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok - 2004.11.19

XVI/192/04 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie zadania - budowa kolaktora sanitarnego z przyłączami domowymi - 2004.11.19

Załączniki
Uchwała Nr XVI/192/04   220.708 KB

XVI/191/04 - w sprawie nabycia samochodu ciężarowego - 2004.11.19

Załączniki
Uchwała Nr XVI/191/04   191.892 KB

XVI/190/04 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI/121/04 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność gminy - 2004.11.19

Załączniki
Uchwała Nr XVI/190/04   627.936 KB

XVI/189/04 - w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań - 2004.11.19

XVI/188/04 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, poboru i terminów jego płatności, zarządzania poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso - 2004.11.19

Załączniki
Uchwała Nr XVI/188/04   315.116 KB

XVI/187/04 - w sprawie uchwalenia podatku od środków transportowych - 2004.11.19

Załączniki
Uchwała Nr XVI/187/04   855.203 KB

XVI/186/04 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2005 rok, terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso - 2004.11.19

Załączniki
Uchwała Nr XVI/186/04   373.789 KB
Załącznik do uchwały XVI/186/04   245.694 KB

XVI/185/04 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok - 2004.11.19

Załączniki
Uchwała Nr XVI/185/04   284.994 KB
Załącznik do uchwały XVI/185/04   293.458 KB

XVI/184/04 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2005 rok - 2004.11.19

Załączniki
Uchwała Nr XVI/184/04   240.218 KB

XV/183/04 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie zadania - budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi - 2004.09.15

Załączniki
Uchwała Nr XV/183/04   260.561 KB

XV/182/04 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie zadania - budowa kolektora sanitarnego z przyłączami domowymi - 2004.09.15

Załączniki
Uchwała Nr XV/182/04   259.872 KB

XV/181/04 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XI/127/04 - 2005.09.15

Załączniki
Uchwała Nr XVV/181/04   222.179 KB

XV/180/04 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok - 2004.09.15

Załączniki
Uchwała Nr XV/180/04   255.680 KB

XV/179/04 - w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 2004.09.15

Załączniki
Uchwała Nr XV/179/04   241.722 KB
Załącznik do uchwały XV/179/04   252.296 KB

XV/178/04 - w sprawie przyjęcia programu "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klimontów na lata 2004-2006 i 2007-2013" - 2004.09.15

Załączniki
Uchwała Nr XV/178/04   183.285 KB

XV/177/04 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok - 2004.09.15

XV/176/04 - w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości na terenie gminy Klimontów - 2004.09.15

Załączniki
Uchwała Nr XV/176/04   513.979 KB

XV/175/04 - w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy - 2004.09.15

Załączniki
Uchwała Nr XV/175/04   1.415 MB

XV/174/04 - w sprawie powołania Skarbnika Gminy - 2004.09.15

Załączniki
Uchwała Nr XV/174/04   182.625 KB

XV/173/04 - w sprawie odwołania Skarbnika Gminy - 2004.09.15

Załączniki
Uchwała Nr XV/173/04   180.993 KB

XIV/172/04 - w sprawie udzielenia pomocy gminie poszkodowanej w wyniku wichury - 2004.06.29

Załączniki
Uchwała Nr XIV/172/04   201.732 KB

XIV/171/04 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok - 2004.06.29

XIV/170/04 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie zadania budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi - 2004.07.29

Załączniki
Uchwała Nr XIV/170/04   211.018 KB

XIV/169/04 - w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 2004.06.29

Załączniki
Uchwała Nr XIV/169/04   237.210 KB

XIV/168/04 - w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Klimontów na lata 2004-2006 i 2007-2013 - 2004.06.29

Załączniki
Uchwała Nr XIV/168/04   177.030 KB

XIV/167/04 - w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Rozwoju Lokalnego - 2004.07.29

Załączniki
Uchwała Nr XIV/167/04   308.550 KB

XIV/166/04 - w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany kategorii dróg powiatowych na drogi gminne - 2004.07.29

Załączniki
Uchwała Nr XIV/166/04   127.520 KB
Załącznik do uchwały XIV/166/04   239.368 KB

XIV/165/04 - w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przeniesienia siedzibt Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Radomia do Kielc - 2004.07.29

Załączniki
Uchwała Nr XIV/165/04   171.343 KB
Załącznik do uchwały XIV/165/04   266.215 KB

XIV/164/04 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego - 2004.07.29

Załączniki
Uchwała Nr XIV/164/04   408.221 KB

XIV/163/04 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego - 2004.07.29

Załączniki
Uchwała Nr XIV/163/04   415.168 KB

XVI/162/04 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej - 2004.07.29

Załączniki
Uchwała Nr XIV/162/04   293.774 KB

XIV/161/04 - w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości - 2004.07.29

Załączniki
Uchwała Nr XIV/161/04   242.423 KB

XIV/160/04 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej - 2004.07.29

Załączniki
Uchwała Nr XIV/160/04   239.529 KB

XIV/159/04 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego - 2004.07.29

Załączniki
Uchwała Nr XIV/159/04   413.558 KB

XIV/158/04 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego - 2004.07.29

Załączniki
Uchwała Nr XIV/158/04   414.753 KB

XIV/157/04 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego - 2004.07.29

Załączniki
Uchwała Nr XIV/157/04   413.876 KB

XIV/156/04 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego - 2004.07.29

Załączniki
Uchwała Nr XIV/156/04   415.778 KB

XIV/155/04 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego - 2004.07.29

Załączniki
Uchwała Nr XIV/155/04   417.459 KB

XIV/154/04 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego - 2004.07.29

Załączniki
Uchwała Nr XIV/154/04   434.191 KB

XIV/153/04 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego - 2004.07.29

Załączniki
Uchwała Nr XIV/153/04   430.849 KB

XIV/152/04 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego - 2004.07.29

Załączniki
Uchwała Nr XIV/152/04   428.972 KB

XIII/151/04 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok - 2004.06.17

Załączniki
Uchwała Nr XIII/151/04   194.030 KB
Załącznik do uchwały XIII/151/04   204.200 KB

XIII/150/04 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie zadania - budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum - 2004.06.17

Załączniki
Uchwała Nr XIII/150/04   219.462 KB

XIII/149/04 - w sprawie przyjęcia zadania inwestycyjnego do realizacji w roku 2004 - 2004.06.17

Załączniki
Uchwała Nr XIII/149/04   199.010 KB
Załącznik Nr 1 do uchwały XIII/149/04   113.784 KB

XIII/148/04 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach Rady Gminy Nr VII/81/03 i Nr XI/118/04 - 2004.06.17

XIII/147/04 - w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie własności nieruchomości - 2004.06.17

Załączniki
Uchwała Nr XIII/147/04   197.838 KB

XIII/146/04 - w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy - 2004.06.17

Załączniki
Uchwała Nr XIII/146/04   199.709 KB
Załącznik do uchwały XIII/146/04   796.266 KB

XIII/145/04 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego na rzecz najemców - 2004.06.17

Załączniki
Uchwała Nr XIII/145/04   278.437 KB

XIII/144/04 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego na rzecz najemcy - 2004.06.17

Załączniki
Uchwała Nr XIII/144/04   306.978 KB

XIII/143/04 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej - 2004.06.17

Załączniki
Uchwała Nr XIII/143/04   270.753 KB

XIII/142/04 - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej - 2004.06.17

Załączniki
Uchwała Nr XIII/142/04   256.034 KB

XII/140/04 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok - 2004.04.27

Załączniki
Uchwała Nr XII/140/04   180.425 KB
Załącznik do uchwały XII/140/04   101.992 KB

XII/141/04 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VII/81/03 i w uchwale Nr XI/118/04 Rady Gminy - 2004.04.27

XII/139/04 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych na okres powyżej 3 lat - 2004.04.27

Załączniki
Uchwała Nr XII/139/04   190.372 KB

XII/138/04 - w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego - 2004.04.27

Załączniki
Uchwała Nr XII/138/04   367.593 KB

XII/137/04 - w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego - 2004.04.27

Załączniki
Uchwała Nr XII/137/04   370.948 KB

XII/136/04 - w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego - 2004.04.27

Załączniki
Uchwała Nr XII/136/04   366.870 KB

XII/135/04 - w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego - 2004.04.27

Załączniki
Uchwała Nr XII/135/04   363.402 KB

XII/134/04 - w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego - 2004.04.27

Załączniki
Uchwała Nr XII/134/04   339.559 KB

XII/133/04 - w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego - 2004.04.27

Załączniki
Uchwała Nr XII/133/04   345.082 KB

XII/132/04 - w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego - 2004.04.27

Załączniki
Uchwała Nr XII/132/04   345.668 KB

XII/131/04 - w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego - 2004.04.27

Załączniki
Uchwała Nr XII/131/04   340.320 KB

XII/130/04 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych - 2004.04.27

Załączniki
Uchwała Nr XII/130/04   215.451 KB

XII/129/04 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej - 2004.04.27

Załączniki
Uchwała Nr XII/129/04   214.990 KB

XII/128/04 - w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klimontów - 2004.04.27

XI/127/04 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny - 2004.03.22

Załączniki
Uchwała Nr XI/127/04   247.312 KB
Pisma przewodnie do uchwały XI/127/04   1.604 MB

XI/126/04 - w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy Klimontów - 2004.03.22

Załączniki
Uchwała Nr XI/126/04   184.354 KB

XI/125/04 - w sprawie ustalenia wskaźników procentowych służących do obliczania dodatków mieszkalnych - 2004.03.22

Załączniki
Uchwała Nr XI/125/04   253.488 KB

XI/124/04 - w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale Nr IV/48/03 - 2004.03.22

Załączniki
Uchwała Nr XI/124/04   302.304 KB

XI/123/04 - w sprawie ustalenia sołtysom diet - 2004.03.22

Załączniki
Uchwała Nr XI/123/04   221.554 KB

XI/122/04 - w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - 2004.03.22

Załączniki
Uchwała Nr XI/122/04   308.157 KB
Załącznik do uchwały XI/122/04   136.413 KB

XI/121/04 - w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Klimontów - 2004.03.22

Załączniki
Załącznik   1.076 MB

XI/120/04 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok - 2004.03.22

Załączniki
Uchwała Nr XI/120/04   224.031 KB
Załącznik Nr do uchwały XI/120/04   2.209 MB

XI/119/04 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2004 rok - 2004.03.22

XI/118/04 - w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2004 rok - 2005.03.22

X/117/04 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania statusu miata miejscowości Klimontów - 2004.01.30

Załączniki
Uchwała Nr X/117/04   317.188 KB

X/116/04 - w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale VII/97/03 - 2004.01.30

Załączniki
Uchwała Nr X/116/04   448.128 KB