główna zawartość
artykuł nr 1

Zadania Komisji

Do zadań Komisji Budżetu, Finansów i Majątku Gminy należą sprawy z zakresu:
  • opiniowanie projektu budżetu gminy i sprawozdań z działalności finansowej gminy
  • opiniowanie propozycji wprowadzania zmian do budżetu gminy w trakcie roku budżetowego
  • opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych
  • opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych
  • opiniowanie zasad współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi
  • opiniowanie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
  • wykonywanie innych spraw zleconych przez Radę Gminy
Dostępne kategorie:
Skład
Zadania
Sprawozdania