główna zawartość
artykuł nr 1

Składy Komisji

Skład Komisji Dyscyplinarnej I instancji:
1. Gronek Helena
2. Słowińska Elżbieta
3. Krycia Alicja
4. Nowakowska Wiesława
5. Choina Ewa
6. Bajur Irena

Skład Komisji Dyscyplinarnej II instancji:
1. Pietrzyk Bożena
2. Frejlich Zbigniew
3. Cukrowski Jerzy
4. Kogut Maria
5. Mazur Jóżef
6. Rębacz Anna