Sprawozdania

Sprawozdania składane są ustnie przez Przewodniczącego Komisji na sesjach Rady Gminy.