główna zawartość
artykuł nr 1

III/22/06 - w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2007 rok - 2006.12.28

artykuł nr 2

III/21/06 - w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2006 - 2006.12.28

artykuł nr 3

III/20/06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok - 2006.12.28

artykuł nr 4

III/19/06 - w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich - 2006.12.28

artykuł nr 5

III/18/06 - w sprawie wyboru przedstawiciela do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sandomierzu - 2006.12.28

Załączniki:
Uchwała Nr III/18/06 61 KB