główna zawartość
artykuł nr 1

Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Miejskiej...

Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Miejskiej (2022.04.22)

artykuł nr 2

Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Miejskiej...

Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Miejskiej (2022.04.08)

artykuł nr 3

Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Miejskiej...

Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Miejskiej (2022.03.30)

artykuł nr 4

Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Miejskiej...

Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Miejskiej (2022.03.17)

artykuł nr 5

Konsultacje zmian w „Programie Współpracy...

Konsultacje zmian w „Programie Współpracy Miasta i Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2022”