główna zawartość
artykuł nr 1

Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Miejskiej...

Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Miejskiej (2020.11.20)

artykuł nr 2

Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej...

Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej (2020.10.14)

artykuł nr 3

Program Współpracy Gminy Klimontów z...

Program Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2021

artykuł nr 4

Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej...

Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej (2020.09.30)

artykuł nr 5

Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej...

Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej (2020.07.10)