Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Gminy (2019.03.27)

Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Gminy (2019.03.27)

Projekty uchwał na VII Sesję Rady Gminy (2019.02.15)

Projekty uchwał na VII Sesję Rady Gminy (2019.02.15)

Konsultacje projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klimontów w 2019 roku"

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klimontów w 2019 roku” Wójt Gminy Klimontów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j Dz. U. z 2017 r. poz.1840 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami …”

W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Klimontów oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t .j. Dz. U. z 2017 poz. 1840 z późn. zm.).

Przedmiot projektu:
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klimontów w 2019 roku”.

Termin przeprowadzenia konsultacji:
21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Klimontów. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Forma konsultacji:
pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza na adres Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: klimontow@klimontow.pl

Referat odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji:

Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Klimontów ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów, tel. 15 8 66 11 00 wew. 18

Załączniki
Formularz konsulacji i projekt uchwały   102.885 KB

Projekty uchwał na V Sesję Rady Gminy (2019.01.17)

Projekty uchwał na V Sesję Rady Gminy (2019.01.17)

Projekty uchwał na IV Sesję Rady Gminy (2018.12.28)

Projekty uchwał na IV Sesję Rady Gminy (2018.12.28)

Projekty uchwał na III Sesję Rady Gminy (2018.12.07)

Projekty uchwał na III Sesję Rady Gminy (2018.12.07)

Projekty uchwał na II Sesję Rady Gminy (2018.11.28)

Projekty uchwał na II Sesję Rady Gminy (2018.11.28)

Projekty uchwał na LIX Sesję Rady Gminy (2018.11.08)

Projekty uchwał na LIX Sesję Rady Gminy (2018.11.08)

Program Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami...

Program Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2019

Projekty uchwał na LVIII Sesję Rady Gminy (2018.10.17)

Projekty uchwał na LVIII Sesję Rady Gminy (2018.10.17)

Projekty uchwał na LVII Sesję Rady Gminy (2018.09.20)

Projekty uchwał na LVII Sesję Rady Gminy (2018.09.20)

Projekty uchwał na LVI Sesję Rady Gminy (2018.08.31)

Projekty uchwał na LVI Sesję Rady Gminy (2018.08.31)

Projekty uchwał na LV Sesję Rady Gminy (2018.07.27)

Projekty uchwał na LV Sesję Rady Gminy (2018.07.27)

Projekty uchwał na LIV Sesję Rady Gminy (2018.06.27)

Projekty uchwał na LIV Sesję Rady Gminy (2018.06.27)

Projekty uchwał na LIII Sesję Rady Gminy (2018.06.22)

Projekty uchwał na LIII Sesję Rady Gminy (2018.06.22)

Projekty uchwał na LII Sesję Rady Gminy (2018.05.17)

Projekty uchwał na LII Sesję Rady Gminy (2018.05.17)

Projekty uchwał na LI Sesję Rady Gminy (2018.03.29)

Projekty uchwał na LI Sesję Rady Gminy (2018.03.29)

Projekty uchwał na L Sesję Rady Gminy (2018.02.28)

Projekty uchwał na L Sesję Rady Gminy (2018.02.28)

Konsultacje projektu "Programu opieki nad zwierzętami...

Konsultacje projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klimontów w 2018 roku"

Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Gminy (2018.01.15)

Projekty uchwał na XLIX Sesję Rady Gminy (2018.01.15)

Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Gminy (2017.12.20)

Projekty uchwał na XLVIII Sesję Rady Gminy (2017.12.20)

Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Gminy (2017.12.28)

Projekty uchwał na XLVII Sesję Rady Gminy (2017.12.28)

Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Gminy (2017.11.21)

Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Gminy (2017.11.21)

Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy (2017.11.29)

Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy (2017.11.29)

Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Gminy (2017.11.14)

Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Gminy (2017.11.14)

Program Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami...

Program Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2018

Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Gminy (2017.10.10)

Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Gminy (2017.10.10)

Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Gminy (2017.09.29)

Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Gminy (2017.09.29)

Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Gminy (2017.08.30)

Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Gminy (2017.08.30)

Projekty uchwał na XL Sesję Rady Gminy (2017.08.04)

Projekty uchwał na XL Sesję Rady Gminy (2017.08.04)

Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Gminy (2017.07.28)

Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Gminy (2017.07.28)

Konsultacje projektu Zmiana programu opieki nad zwierzętami...

Konsultacje projektu Zmiana programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 r.

Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Gminy (2017.06.28)

Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Gminy (2017.06.28)

Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Gminy (2017.04.11)

Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Gminy (2017.04.11)

Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Gminy (2017.04.06)

Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Gminy (2017.04.06)

Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Gminy (2017.03.16)

Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Gminy (2017.03.16)

Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Gminy (2017.02.16)

Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Gminy (2017.02.16)

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami

Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Gminy (2016.12.29)

Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Gminy (2016.12.29)

Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Gminy (2016.11.29)

Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Gminy (2016.11.29)

Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Gminy (2016.11.14)

Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Gminy (2016.11.14)

Program Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami...

Program Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2017

Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Gminy (2016.10.06)

Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Gminy (2016.10.06)

Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Gminy (2016.09.30)

Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Gminy (2016.09.30)

Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Gminy (2016.08.31)

Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Gminy (2016.08.31)

Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Gminy (2016.08.01)

Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Gminy (2016.08.01)

Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Gminy (2016.07.15)

Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Gminy (2016.07.15)

Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy (2016.06.29)

Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy (2016.06.29)

Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Gminy (2016.06.02)

Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Gminy (2016.06.02)

Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Gminy (2016.04.29)

Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Gminy (2016.04.29)

Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Gminy (2016.03.31)

Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Gminy (2016.03.31)

Projekty uchwał na XX Sesję Rady Gminy (2016.02.24)

Projekty uchwał na XX Sesję Rady Gminy (2016.02.24)

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz...

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klimontów

Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Gminy (2015.11.13)

Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Gminy (2015.11.13)

Programu Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami...

Programu Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2016

Projekty uchwał na XV Sesję Rady Gminy (2015.10.16)

Projekty uchwał na XV Sesję Rady Gminy (2015.10.16)

Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Gminy (2015.09.30)

Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Gminy (2015.09.30)

Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Gminy (2015.08.21)

Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Gminy (2015.08.21)

Projekt uchwały na XII Sesję Rady Gminy (2015.07.17)

Projekt uchwały na XII Sesję Rady Gminy (2015.07.17)

Projekt uchwały na XI Sesję Rady Gminy (2015.06.26)

Projekt uchwały na XI Sesję Rady Gminy (2015.06.26)

Projekt uchwały na IX Sesję Rady Gminy (2015.04.24)

Projekt uchwały na IX Sesję Rady Gminy (2015.04.24)

Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Gminy (2015.04.29)

Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Gminy (2015.04.29)

Projekty uchwał na VII Sesję Rady Gminy (2015.03.18)

Projekty uchwał na VII Sesję Rady Gminy (2015.03.18)

Projekty uchwał na VI Sesję Rady Gminy (2015.02.20)

Projekty uchwał na VI Sesję Rady Gminy (2015.02.20)

Projekty uchwał na V Sesję Rady Gminy (2015.01.26)

Projekty uchwał na V Sesję Rady Gminy (2015.01.26)

Projekty uchwał na IV Sesję Rady Gminy (2014.12.30)

Projekty uchwał na IV Sesję Rady Gminy (2014.12.30)

Projekty uchwał na III Sesję Rady Gminy (2014.12.22)

Projekty uchwał na III Sesję Rady Gminy (2014.12.22)

Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Gminy (2014.11.14)

Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Gminy (2014.11.14)

Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Gminy (2014.10.29)

Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Gminy (2014.10.29)

Projekt "Programu Współpracy Gminy Klimontów z...

Projekt "Programu Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2015"

Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Gminy (2014.09.26)

Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Gminy (2014.09.26)

Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Gminy (2014.09.30)

Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Gminy (2014.09.30)

Projekty uchwał na XL Sesję Rady Gminy (2014.09.18)

Projekty uchwał na XL Sesję Rady Gminy (2014.09.18)

Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Gminy (2014.08.07)

Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Gminy (2014.08.07)

Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Gminy (2014.06.27)

Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Gminy (2014.06.27)

Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Gminy (2014.06.09)

Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Gminy (2014.06.09)

Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Gminy (2014.05.08)

Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Gminy (2014.05.08)

Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Gminy (2014.03.28)

Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Gminy (2014.03.28)

Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Gminy (2014.03.03)

Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Gminy (2014.03.03)

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami

Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Gminy (2014.01.20)

Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Gminy (2014.01.20)

Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Gminy (2013.12.30)

Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Gminy (2013.12.30)

Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Gminy (2013.11.28)

Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Gminy (2013.11.28)

Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Gminy (2013.10.29)

Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Gminy (2013.10.29)

Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Gminy (2013.09.27)

Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Gminy (2013.09.27)

Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Gminy (2013.08.29)

Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Gminy (2013.08.29)

Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Gminy (2013.06.27)

Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Gminy (2013.06.27)

Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Gminy (2013.05.23)

Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Gminy (2013.05.23)

Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Gminy (2013.04.24)

Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Gminy (2013.04.24)

Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy (2013.02.28)

Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy (2013.02.28)

Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Gminy (2013.02.12)

Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Gminy (2013.02.12)

Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Gminy (2012.12.28)

Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Gminy (2012.12.28)

Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Gminy (2012.11.30)

Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Gminy (2012.11.30)

Projekty uchwał na XX Sesję Rady Gminy (2012.10.25)

Projekty uchwał na XX Sesję Rady Gminy (2012.10.25)

Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Gminy (2012.09.28)

Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Gminy (2012.09.28)

Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Gminy (2012.08.29)

Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Gminy (2012.08.29)

Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Gminy (2012.07.09)

Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Gminy (2012.07.09)

Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Gminy (2012.06.27)

Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Gminy (2012.06.27)

Projekty uchwał na XV Sesję Rady Gminy (2012.05.23)

Projekty uchwał na XV Sesję Rady Gminy (2012.05.23)

Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Gminy (2012.03.28)

Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Gminy (2012.03.28)

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz...

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klimontów

Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Gminy (2012.01.27)

Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Gminy (2012.01.27)

Projekty uchwał na XII Sesję Rady Gminy (2011.12.30)

Projekty uchwał na XII Sesję Rady Gminy (2011.12.30)

Projekty uchwał na XI Sesję Rady Gminy (30.11.2011)

Projekty uchwał na XI Sesję Rady Gminy (30.11.2011)

Projekty uchwał na IX Sesję Rady Gminy (25.08.2011)

Projekty uchwał na IX Sesję Rady Gminy (25.08.2011)

Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Gminy (2011.06.20)

Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Gminy (2011.06.20)

Projekty uchwał na VII Sesję Rady Gminy (2011.06.01)

Projekty uchwał na VII Sesję Rady Gminy (2011.06.01)

Projekty uchwał na VI Sesję Rady Gminy (2011.03.31)

Projekty uchwał na VI Sesję Rady Gminy (2011.03.31)

Projekty uchwał na V Sesję Rady Gminy (2011.02.25)

Projekty uchwał na V Sesję Rady Gminy (2011.02.25)

Projekty uchwał na IV Sesję Rady Gminy (2011.01.28)

Projekty uchwał na IV Sesję Rady Gminy (2011.01.28)

Projekty uchwał na III Sesję Rady Gminy (2010.12.30)

Projekty uchwał na III Sesję Rady Gminy (2010.12.30)

Projekty uchwał na II Sesję Rady Gminy (2010.12.14)

Projekty uchwał na II Sesję Rady Gminy (2010.12.14)

Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XL Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XL Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXXIX Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXXVIII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Gminy

Projekt uchwały na XXXII Sesję Rady Gminy

Projekt uchwały na XXXII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXVII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy

Projekt uchwały na XXII Sesję Rady Gminy

Projekt uchwały na XXII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XX Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XX Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XV Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XV Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XIII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na XII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na X Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na X Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na VIII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na VII Sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na VII Sesję Rady Gminy

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr...

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/31/07 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów...

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Goźlicach

Projekt uchwały w sprawie likwidacji szkoły filialnej w...

Projekt uchwały w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Konarach

Projekt uchwały w sprawie likwidacji filii szkoły...

Projekt uchwały w sprawie likwidacji filii szkoły filialnej w Olbierzowicach

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z...

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klimontów

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczacego...

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczacego Rady Gminy do przekazania oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy do Instytutu Pamięci Narodowej

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie...

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół...

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Klimontów oraz granic ich obwodów

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku...

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sołtysom diet.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sołtysom diet.

Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji...

Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych...

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i określenia trybu ich pobierania.

Projekty uchwały budżetowej na 2007 rok

Projekty uchwały budżetowej na 2007 rok