główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje projektu programu opieki nad...

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami

artykuł nr 2

Projekty uchwał na LIV Sesję Rady Miejskiej...

Projekty uchwał na LIV Sesję Rady Miejskiej (2022.12.29)

artykuł nr 3

Projekty uchwał na LIII Sesję Rady Miejskiej...

Projekty uchwał na LIII Sesję Rady Miejskiej (2022.11.25)

artykuł nr 4

Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej...

Projekty uchwał na LII Sesję Rady Miejskiej (2022.10.28)

artykuł nr 5

Program Współpracy Gminy Klimontów z...

Program Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2023