główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały podjęte na XXXIV Sesji Rady Gminy w dniu 2009.12.30

artykuł nr 2

Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Rady Gminy w dniu 2009.11.19

Uchwała XXXIII/248/09 - stwierdzenie przez RIO nieważności uchwały (uchwała 65/2009 Kolegium RIO w Kielcach z dnia 2009.12.30)

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIII/252/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Adamczowice" 240 KB
Uchwała Nr XXXIII/251/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Węgrce Szlacheckie" MB
Uchwała Nr XXXIII/250/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Olbierzowice" MB
Uchwała Nr XXXIII/249/09 w sprawie udzielenia informacji publicznej 66 KB
Uchwała Nr XXXIII/248/09 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Byszów 44 KB
Uchwała Nr XXXIII/247/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie na 2010 rok 130 KB
Uchwała Nr XXXIII/246/09 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 52 KB
Uchwała Nr XXXIII/245/09 w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego 62 KB
Uchwała Nr XXXIII/244/09 w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego 55 KB
Uchwała Nr XXXIII/243/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. 181 KB
Uchwała Nr XXXIII/242/09 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Sandomierskiego 44 KB
Uchwała Nr XXXIII/241/09 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych 47 KB
Uchwała Nr XXXIII/240/09 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 48 KB
Uchwała Nr XXXIII/239/09 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 75 KB
Uchwała Nr XXXIII/238/09 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. 136 KB
Uchwała Nr XXXIII/237/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. 110 KB
Uchwała Nr XXXIII/236/09 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2010 r. 46 KB
artykuł nr 3

Uchwały podjęte na XXXII Sesji Rady Gminy w dniu 2009.09.29

artykuł nr 4

Uchwały podjęte na XXXI Sesji Rady Gminy w dniu 2009.09.18

artykuł nr 5

Uchwały podjęte na XXX Sesji Rady Gminy w dniu 2009.08.26