główna zawartość
artykuł nr 6

Uchwały podjęte na XXIX Sesji Rady Gminy w dniu 2009.06.29

artykuł nr 7

Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 2009.05.15

artykuł nr 8

Uchwały podjęte na XXVII Sesji Rady Gminy w dniu 2009.04.28

artykuł nr 9

Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Gminy w dniu 2009.03.12

artykuł nr 10

Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Gminy w dniu 2009.01.30

Załączniki:
Uchwała Nr XXV/191/09 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 129 KB
Uchwała Nr XXV/190/09 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2009 rok 623 KB
Uchwała Nr XXV/189/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 MB
Załącznik Nr 10 do załącznika do uchwały XXV/188/09 60 KB
Załączniki Nr 7-9 do załącznika do uchwały XXV/188/09 661 KB
Załącznik Nr 6 do załącznika do uchwały XXV/188/09 127 KB
Załącznik Nr 5 do załącznika do uchwały XXV/188/09 97 KB
Załącznik Nr 4 do załącznika do uchwały XXV/188/09 126 KB
Załącznik Nr 3 do załącznika do uchwały XXV/188/09 312 KB
Załącznik Nr 2 do załącznika do uchwały XXV/188/09 635 KB
Załącznik Nr 1 do załącznika do uchwały XXV/188/09 458 KB
Załącznik do uchwały XXV/188/09 433 KB
Uchwała Nr XXV/188/09 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Klimontów na lata 2009-2015 71 KB
Uchwała Nr XXV/187/09 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej 106 KB
Uchwała Nr XXV/186/09 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 121 KB
Uchwała Nr XXV/185/09 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 105 KB
Uchwała Nr XXV/184/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminą Klimontów MB
Uchwała Nr XXV/183/09 w sprawie przyjęcia statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki MB