główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały podjęte na III Sesji Rady Gminy w dniu 2010.12.30

artykuł nr 2

Uchwały podjęte na II Sesji Rady Gminy w dniu 2010.12.14

artykuł nr 3

Uchwały podjęte na I Sesji Rady Gminy w dniu 2010.11.30

artykuł nr 4

Uchwały podjęte na XLIV Sesji Rady Gminy w dniu 2010.11.09

Załączniki:
Uchwała XLIV/343/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sandomierskiego 108 KB
Uchwała XLIV/342/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. MB
Uchwała XLIV/341/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 111 KB
Uchwała XLIV/340/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 113 KB
Uchwała XLIV/339/10 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Pęchów dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2011 roku 123 KB
Uchwała XLIV/338/10 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Zakrzów dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2011 roku 124 KB
Uchwała XLIV/337/10 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Grabina dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2011 roku 120 KB
Uchwała XLIV/336/10 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Wilkowice dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2011 roku 115 KB
Uchwała XLIV/335/10 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Klimontów dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2011 roku 154 KB
Uchwała XLIV/334/10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie na 2011 rok MB
Uchwała XLIV/333/10 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Rybnica na lata 2010-2017" MB
Uchwała XLIV/332/10 w sprawie przyjęcia statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki MB
Uchwała XLIV/331/10 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXV/269/10 267 KB
Uchwała XLIV/330/10 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok 1,010 KB
artykuł nr 5

Uchwały podjęte na XLIII Sesji Rady Gminy w dniu 2010.10.07