Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Gminy w 2011.12.30

Uchwały podjęte na XI Sesji Rady Gminy w dniu 2011.11.30

Uchwały podjęte na X Sesji Rady Gminy w dniu 2011.09.30

Uchwały podjęte na IX Sesji Rady Gminy w dniu 2011.08.25

Uchwały podjęte na VIII Sesji Rady Gminy w dniu 2011.06.20

Uchwały podjęte n VII Sesji Rady Gminy w dniu 2011.06.01

Uchwały podjęte na VI Sesji Rady Gminy w dniu 2011.03.31

Uchwała VI/41/11 - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę Świętokrzyskiego (Rozstrzygnięcie nadzorcze PNK.I.4130.62.2011)

Uchwała VI/40/11 - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę Świętokrzyskiego (Rozstrzygnięcie nadzorcze PNK.I.4130.63.2011)

Załączniki
Uchwała VI/40/11 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Ossolinie   128.341 KB
Uchwała VI/41/11 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawodzicach   125.403 KB
Uchwała VI/42/11 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody stanowiących co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych   527.031 KB
Uchwała VI/43/11 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Klimontów   147.621 KB
Uchwała VI/44/11 w sprawie wprawdzenia zmian w uchwale Nr IV/26/11   108.048 KB
Uchwała VI/45/11 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego   97.025 KB
Uchwała VI/46/11 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso   408.702 KB
Uchwała VI/47/11 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Ossolinie   131.307 KB
Uchwała VI/48/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego   196.712 KB
Uchwała VI/49/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego   196.568 KB
Uchwała VI/50/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego   195.586 KB
Uchwała VI/51/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego   194.092 KB
Uchwała VI/52/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2011-2021   1.792 MB
Uchwała VI/53/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.   2.389 MB

Uchwały podjęte na V Sesji Rady Gminy w dniu 2011.02.25

Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Gminy w dniu 2011.01.28