Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Gminy w dniu 2012.12.28

Uchwały podjęte na XXI Sesji Rady Gminy w dniu 2012.11.30

Uchwały podjęte na XX Sesji Rady Gminy w dniu 2012.10.25

Uchwała XX/178/2012 - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę Świętokrzyskiego (Rozstrzygnięcie nadzorcze PNK-I.4131.126.2012)

Uchwały podjęte na XIX Sesji Rady Gminy w dniu 2012.09.28

Uchwały podjęte na XVIII Sesji Rady Gminy w dniu 2012.08.29

Uchwały podjęte na XVII Sesji Rady Gminy w dniu 2012.07.09

Uchwały podjęte na XVI Sesji Rady Gminy w dniu 2012.06.27

Uchwały podjęte na XV Sesji Rady Gminy w dniu 2012.05.23

Uchwały podjęte na XIV Sesji Rady Gminy w dniu 2012.03.28

Uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Gminy w dniu 2012.01.27