Uchwały podjęte na XXXII Sesji Rady Gminy w dniu 2013.12.30

Uchwały podjęte na XXXI Sesji Rady Gminy w dniu 2013.11.28

Uchwała XXXI/326/13 - stwierdzenie przez RIO nieważności uchwały (uchwała 4/2014 Kolegium RIO w Kielcach z dnia 2014.01.03)

Uchwała XXXI/328/13 - stwierdzenie przez RIO nieważności uchwały (uchwała 5/2014 Kolegium RIO w Kielcach z dnia 2014.01.03)

Uchwały podjęte na XXX Sesji Rady Gminy w dniu 2013.10.29

Uchwały podjęte na XXIX Sesji Rady Gminy w dniu 2013.09.27

Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 2013.08.29

Uchwały podjęte na XXVII Sesji Rady Gminy w dniu 2013.06.27

Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Gminy w dniu 2013.05.23

Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Gminy w dniu 2013.04.24

Uchwała XXV/229/13 - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę Świętokrzyskiego (Rozstrzygnięcie nadzorcze PNK.I.4130.97.2013)

Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Gminy w dniu 2013.02.28

Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Gminy w dniu 2013.02.12

Uchwała XXIII/217/13 - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę Świętokrzyskiego (Rozstrzygnięcie nadzorcze PNK.I.4130.24.2013)