główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały podjęte na XLVIII Sesji Rady Gminy (28.12.2017)

artykuł nr 2

Uchwały podjęte na XLVII Sesji Rady Gminy (20.12.2017)

artykuł nr 3

Uchwały podjęte na XLVI Sesji Rady Gminy (29.11.2017)

Załączniki:
Uchwała XLVI/331/17 w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej 189 KB
Uchwała XLVI/330/17 w sprawie zmian w uchwale Nr XXXI/206/16 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, organizacyjnej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Klimontów zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Klimontowie 195 KB
Uchwała XLVI/329/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury na 2018 rok 319 KB
Uchwała XLVI/328/17 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 351 KB
Uchwała XLVI/327/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2017-2031 391 KB
Uchwała XLVI/326/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 313 KB
Uchwała XLVI/325/17 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych 106 KB
Uchwała XLVI/324/17 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 108 KB
Uchwała XLVI/323/17 w sprawie opłaty targowej 197 KB
Uchwała XLVI/322/17 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. 373 KB
Uchwała XLVI/321/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. 110 KB
Uchwała XLVI/320/17 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r. 190 KB
artykuł nr 4

Uchwały podjęte na XLV Sesji Rady Gminy (21.11.2017)

artykuł nr 5

Uchwały podjęte na XLIV Sesji Rady Gminy (14.11.2017)