Uchwały podjęte na IX Sesji Rady Gminy (2019.05.10)

Uchwały podjęte na VIII Sesji Rady Gminy (2019.03.27)

Uchwały podjęte na VII Sesji Rady Gminy (2019.02.15)

Uchwała podjęta na VI Sesji Rady Gminy (2019.01.24)

Uchwały podjęte na V Sesji Rady Gminy (2019.01.17)