Uchwały podjęte na VII Sesji Rady Gminy (2019.02.15)

Uchwała podjęta na VI Sesji Rady Gminy (2019.01.24)

Uchwały podjęte na V Sesji Rady Gminy (2019.01.17)