główna zawartość
artykuł nr 1

36. Informacja o złożonej ofercie w trybie art....

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Kółko Rolnicze w Nawodzicach

artykuł nr 2

35. Opracowanie projektu sektoryzacji i...

Opracowanie projektu sektoryzacji i monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Klimontów

artykuł nr 3

34. Sprzedaż nieruchomości gruntowej...

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

artykuł nr 4

33. Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości...

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

artykuł nr 5

32. Rozbudowa dróg na terenie Gminy Klimontów w...

Rozbudowa dróg na terenie Gminy Klimontów w formule zaprojektuj i wybuduj Ogłoszenie nr 581325-N-2019 z dnia 2019-08-01 r.