23. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Batalionów...

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Batalionów Chłopskich w Klimontowie Ogłoszenie nr 538636-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

22. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Klimontów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych

21. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

20. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

19. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klimontów

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klimontów. Ogłoszenie nr 528443-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.

18. Opracowanie projektu sektoryzacji i monitoringu sieci...

Opracowanie projektu sektoryzacji i monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Klimontów

17. Realizacja programu usuwania materiałów zawierających...

Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów

16. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2019 rok

15. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2019 rok

14. Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów...

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych

13. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej...

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej nr 331042T Konary-Kujawy wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Ogłoszenie nr 515372-N-2019 z dnia 2019-02-18 r.

12. Przetarg ustny nieograniczony

Przetarg ustny nieograniczony

11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

10. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

9. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

8. Głęboka modernizacja energetyczna budynku...

Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Klimontów - budynek Szkoły Podstawowej w Ossolinie, 27-640 Klimontów, działka nr 127/4.

7. Ogłoszenie o zamieszczeniu do konsultacji uproszczonej...

Ogłoszenie o zamieszczeniu do konsultacji uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

6. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Klimontów na 2019 r.

5. Transport materiałów na remont dróg gminnych w 2019 r.

Transport materiałów na remont dróg gminnych w 2019 r.

4. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego

3. Sprzedaż samochodów

Sprzedaż samochodów

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej...

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Ogłoszenie nr 501041-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Klimontów w roku 2019