główna zawartość
artykuł nr 1

57. Zaproszenie do składania ofert na...

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

artykuł nr 2

56. Dowóz uczniów z terenu gminy Klimontów do...

Dowóz uczniów z terenu gminy Klimontów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Radość Życia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu w 2020 roku wraz z opiekunem. Ogłoszenie nr 637227-N-2019 z dnia 2019-12-18 r.

artykuł nr 3

55. Dowóz uczniów z terenu gminy Klimontów do...

Dowóz uczniów z terenu gminy Klimontów do szkół i placówek oświatowych w 2020 roku Ogłoszenie nr 633172-N-2019 z dnia 2019-12-06 r.

artykuł nr 4

54. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Konary-Domoradzice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

artykuł nr 5

53. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych...

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w 2020 r. na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Ossolińskiego w Klimontowie. Ogłoszenie nr 630525-N-2019 z dnia 2019-12-02 r.