główna zawartość
artykuł nr 1

60. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości...

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Goźlice Ogłoszenie nr 615305-N-2020 z dnia 2020-11-25 r.

artykuł nr 2

59. Dostawa i montaż mebli w ramach projektu pn....

Dostawa i montaż mebli w ramach projektu pn. „Przedszkolaki z Klimontowa”

artykuł nr 3

58. Rozbudowa dróg na terenie Gminy Klimontów w...

Rozbudowa dróg na terenie Gminy Klimontów w formule „zaprojektuj i wybuduj” Ogłoszenie nr 609340-N-2020 z dnia 2020-11-12 r.

artykuł nr 4

57. Opracowanie dokumentacji...

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy/rozbudowy dróg gminnych wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

artykuł nr 5

56. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości...

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowice, Ossolin, Śniekozy gmina Klimontów