główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a...

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu planu rozwoju sieci drogowej oraz projektu planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów na lata 2023-2030.”