Sprawozdania finansowe na koniec 2006 roku

RB-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.
RB-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.
RB-30 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
RB-33 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej
RB-N - Sprawozdanie o stanie należności jednostki budżetowej/zakładu budżetowego/funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej/j.s.t.
RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t.
RB-PDP - Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy
RB-ST - Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/j.s.t.
RB-Z - Sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki budżetowej/zakładu budżetowego/funuszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej/j.s.t.
Załączniki
RB-27S   610.704 KB
RB-28S   775.191 KB
RB-30   255.001 KB
RB-33   222.813 KB
RB-N   317.982 KB
RB-NDS   194.706 KB
RB-PDP   229.151 KB
RB-ST   166.578 KB
RB-Z   409.470 KB