Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Klimontów na 2012 rok.

Opinia o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2012-2023

Opinia o projekcie budżetu Gminy Klimontów na 2012 r.

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.


Dostępne podkategorie:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019