główna zawartość
artykuł nr 1

Ulgi, umorzenia, odroczenia w 2012 r.

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono umorzeń należności głównej w kwocie przekraczającej 500.00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umożonych kwot za 2012 rok.

Lp.
Beneficjent pomocy
Rodzaj podatku
Forma pomocy
Przyczyna
Kwota
1
Stec Czesław
pod. od śr. transportowych
umorzenie
ważny interes podatnika
2500.00
2
Chmielowiec Henryk
podatek rolny
umorzenie ważny interes podatnika 670.00
3
Przytuła Wiesław
podatek rolny umorzenie ważny interes podatnika 607.00
4
Pyszczek Maria
podatek rolny umorzenie ważny interes podatnika 2035.00
5
Gołebiewski Tomasz
podatek rolny umorzenie ważny interes podatnika 546.00
6
Gładysz Anna
podatek rolny, od nieruchomości
umorzenie ważny interes podatnika 3475.80
7
Wiatrowski Ryszard
podatek rolny, od nieruchomości umorzenie ważny interes podatnika 1807.20
8
Baran Jan
podatek rolny umorzenie ważny interes podatnika 513.00
9
Leśko Danuta
podatek rolny, od nieruchomości umorzenie ważny interes podatnika 530.40
10
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
podatek od nieruchomości umorzenie ważny interes podatnika 15087.00
11
Wspólnota gruntowa - Osady Klimontowa
podatek rolny umorzenie ważny interes podatnika 730.00

W 2012 roku nie wystąpiły odroczenia oraz rozłożenia na raty powyżej 500.00 zł.