Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2016-2030

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Klimontów na 2016 rok

Uchwała w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Klimontów na 2016 rok

Uchwała w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Klimontów

Uchwała w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klimontów za I półrocze 2015 roku

Uchwała w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Klimontów za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klimontów

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Klimontów na 2015 rok


Dostępne podkategorie:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019