Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2018-2032

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Klimontów na 2018 rok

Uchwała w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Klimontów na 2018 rok

Uchwała w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klimontów za I półrocze 2017 roku

Uchwała w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Klimontów za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Klimontów na 2017 rok

Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klimontów


Dostępne podkategorie:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019