główna zawartość
artykuł nr 1

Umorzenia

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Klimontów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono umorzeń w kwocie przekraczającej 500.00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot za 2016 rok.

Lp.Beneficjent pomocyRodzaj podatkuForma pomocyPrzyczynaKwota
1Dziama Stanisławpodatek rolnyumorzenieważny interes podatnika1.069,00
2Przytuła Wiesławpodatek rolnyumorzenieważny interes podatnika1.202,00
3Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowejpodatek od nieruchomościumorzenieważny interes podatnika i społeczny23.281,00
4Wójcik Mirosławpodatek rolny i od nieruchomościumorzenieważny interes podatnika810,00
5Walicka Barbarapodatek rolny z odsetkamiumorzenieważny interes podatnika1.018,00
6Przybylski Adam, Annapodatek rolnyumorzenieważny interes podatnika664,00
7Spółka Wspólnoty Gruntowo Leśnej w Klimontowiepodatek rolnyumorzenieważny interes podatnika i społeczny4.081,00

W 2016 roku nie wystąpiły odroczenia oraz rozłożenia na raty powyżej 500.00 zł.