główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2020-2034

artykuł nr 2

Uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Klimontów na 2020 rok

artykuł nr 3

Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Klimontów na 2020 rok

artykuł nr 4

Uchwała w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klimontów za I półrocze 2019 roku

artykuł nr 5

Uchwała w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Klimontów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami.