Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1096

1. Data: 2013-10-28 07:33
Dział: Jednostki pomocnicze > Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołtysi i Rady Sołeckie - kadencja 2010-2014.
Dodatkowy opis redaktora: uaktualnienie danych po zmianie sołtysa w Górkach
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
2. Data: 2011-06-14 09:51
Dział: Jednostki pomocnicze > Sołectwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Sołtysi i Rady Sołeckie - kadencja 2010-2014
Wykonanie: Krzysztof Sajecki

powrót