Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1836

1. Data: 2018-09-11 14:06
Dział: Jednostki pomocnicze > Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołtysi i Rady Sołeckie - kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: poprawa danych
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
2. Data: 2017-04-24 09:07
Dział: Jednostki pomocnicze > Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołtysi i Rady Sołeckie - kadencja 2014-2019.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Krzysztof Sajecki
3. Data: 2015-04-02 09:31
Dział: Jednostki pomocnicze > Sołectwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Sołtysi i Rady Sołeckie - kadencja 2014-2019
Wykonanie: Krzysztof Sajecki

powrót