główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie o obwodach wyborczych

Obwieszczenie
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 27 października 2010 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Klimontowie i wyborach Wójta Gminy Klimontów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Numer obwodu głosowania Granice obwodów głosowania Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
(nr. telefonu)
1 Sołectwa: Adamczowice, Borek Klimontowski, Byszów, Byszówka, Góry Pęchowskie, Kępie, Kroblice Pęchowskie, Pęchowiec, Pęchów, Przybysławice, Rogacz, Rybnica, Szymanowice Dolne, Szymanowice Górne. Szkoła Podstawowa w Klimontowie, ul. Szkolna 1
tel. 158661018
2 Sołectwa: Beradz, Górki, Klimontów. Gimnazjum w Klimontowie, ul. Zysmana 9 *
tel. 158661284
3 Sołectwa: Konary, Konary-Kolonia Szkoła Podstawowa w Konarach
tel. 158661106
4 Sołectwa: Dziewków, Goźlice, Grabina, Ossolin, Śniekozy, Wilkowice, Zakrzów Szkoła Podstawowa w Goźlicach
tel. 158661517
5 Sołectwo Nawodzice Szkoła Podstawowa w Nawodzicach
tel. 158663231
6 Sołectwa: Krobielice, Nasławice, Węgrce Szlacheckie Remiza w Nasławicach
tel. 600 386 442
7 Sołectwa: Nowa Wieś, Olbierzowice, Pokrzywianka, Płaczkowice, Ułanowice Remiza w Pokrzywiance
tel. 601 051 537

* - obwód dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Lokale głosowania w wyborach w dniu 21 listopada 2010 r. otwarte będą od godz. 800 do godz. 2200.