główna zawartość
artykuł nr 1

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie podziału Miasta i Gminy Klimontów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.