główna zawartość
artykuł nr 1

XI Sesja Rady Gminy

Zgodnie z Zawiadomieniem Przewodniczącego Rady Gminy w Klimontowie XI Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2019 roku (piątek) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klimontowie. Obrady rozpoczną się o godz. 1000.

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej ważności.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Wręczenie nowo wybranej radnej zaświadczenia o wyborze.
  5. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
  6. Zmiany w budżecie gminy na 2019 r.
  7. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2019 – 2033.
  8. Wprowadzenie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady.
  9. Ustalenie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Klimontów.
  10. Zakończenie sesji.