główna zawartość
artykuł nr 1

XVIII Sesja Rady Miejskiej

Zgodnie z Zawiadomieniem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Klimontowie XVIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. (piątek) w Bibliotece Publicznej w Klimontowie. Obrady rozpoczną się o godz. 1000.

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej ważności.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
  5. Zakończenie sesji.