główna zawartość
artykuł nr 1

XIX Sesja Rady Miejskiej

Zgodnie z Zawiadomieniem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Klimontowie XIX Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 16 lutego 2020 r. (niedziela) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie. Obrady rozpoczną się o godz. 1330.

Rozpoczęcie sesji poprzedzi uroczysta msza św. w kościele p.w. św. Józefa w Klimontowie, która zostanie odprawiona o godz. 1200.

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Odczytanie aktu nadania praw miejskich dla Klimontowa z 1604 r.
  4. Odczytanie aktu nadania statusu miasta dla miejscowości Klimontów.
  5. Prezentacja pod tytułem „Dzieje miasta i gminy Klimontów”.
  6. Spektakl teatralny pod tytułem „Klimontowskie Echa”.
  7. Wystąpienie Burmistrza i zaproszonych gości.
  8. Zakończenie obrad sesji.