główna zawartość
artykuł nr 1

XXIII Sesja Rady Miejskiej

Zgodnie z Zawiadomieniem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Klimontowie XXIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 r. (piątek) w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Klimontowie. Obrady rozpoczną się o godz. 1100.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej ważności.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  1. Zgłaszanie propozycji
  2. Przyjęcie porządku
 3. Zmiany w budżecie gminy na 2020 r.
 4. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2020–2034.
 5. Wprowadzenie zmian w uchwale nr LIII/388/18 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Klimontów.
 6. Wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 7. Zakończenie sesji.