główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały podjęte na XXXII Sesji Rady Gminy w dniu 2009.09.29