Uchwały podjęte na III Sesji Rady Gminy (2018.12.07)

Załączniki
Uchwała Nr III/14/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.   832.414 KB
Uchwała Nr III/15/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2018-2032   566.126 KB
Uchwała Nr III/16/18 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.   193.346 KB
Uchwała Nr III/17/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.   111.610 KB
Uchwała Nr III/18/18 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.   372.105 KB
Uchwała Nr III/19/18 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości   110.372 KB
Uchwała Nr III/20/18 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych   108.299 KB
Uchwała Nr III/21/18 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa   1.622 MB
Uchwała Nr III/22/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury na 2019 rok   322.865 KB
Uchwała Nr III/23/18 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania czynności w zakresie polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady   189.439 KB
Uchwała Nr III/24/18 w sprawie zmian w uchwale Nr XLVIII/341/17 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Klimontów na lata 2017 - 2020"   201.870 KB
Uchwała Nr III/25/18 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych   186.395 KB