Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Gminy (2018.12.28)