główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała podjęta na VI Sesji Rady Gminy (2019.01.24)