Uchwała podjęta na VI Sesji Rady Gminy (2019.01.24)