77. Przebudowa drogi gminnej Konary-Domoradzice nr ewid. dz. 288 od km 0+050 do km 1+040.

Przebudowa drogi gminnej Konary-Domoradzice nr ewid. dz. 288 od km 0+050 do km 1+040. Ogłoszenie nr 643807-N-2018 z dnia 2018-11-02 r.