2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Ogłoszenie nr 501041-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.